MES NET

Ledningsoplysninger

 

Ledningsoplysninger

Spørg MES NET før du graver

Vi kan give dig ledningsoplysninger, når det drejer sig om følgende:

  • 60 kV kabler/luftledninger
  • 10 kV kabler
  • 0,4 kV kabler

Hvis du udfører erhvervsmæssigt gravearbejde, er der nogle regler som skal overholdes.

Erhvervsmæssigt gravearbejde

Du er forpligtet til at søge ledningsopslyninger i Ledningsejer Registret, LER,
Du finder LER her

Når du har ansøgt om ledningsoplysninger, må du forvente at udarbejdelsen af disse oplysninger kan tage op til 5 arbejdsdage. Vi anbefaler, at du henvender dig i god tid inden dit arbejde skal påbegyndes. 

Når I begynder at grave, skal tegningerne altid befinde sig ved graveområdet. Skulle det være nødvendigt at grave enkelte kabler fri, skal MES NET undersøge kablerne inden disse dækkes til igen. 

Hvis der er behov for at MES NET skal påvise kablerne ude på gravestedet, hjælper vi gerne. I skal blot henvende jer senest 3 arbejdsdage før det ønskes udført på e-mail tegnestuen@mes.dk eller på 44 22 77 77.  

Privat gravearbejde.

Skal du grave som privat, har du også mulighed for at søge ledningsoplysninger i Ledningsejer   Registret, LER. Fordelen ved at bruge LER er, at du her får oplysninger om alle ledningstyper i det område du vil grave, fx telefon-, el- og vandledninger. 

Du finder ler her

Graver du som privat og på privat grund, kan du få ledningsoplysninger ved at henvende dig til tegnestuen på mail: tegnestuen@mes.dk. Det skal ske senest 3 arbejdsdage inden du behøver disse oplysninger. Vi kan desuden kun oplyse om MES NET A/S' egne kabler. . MES NET ejer ikke stikledningen fra kabelskabet og ind til måleren og vi kan derfor ikke oplyse den korrekte placering på disse.

VIGtigt

Der findes 60 kV luftledninger i MES NET A/S område, som ikke ejes af os. De vil således ikke være at se på de udleverede tegninger. Hvis du har brug for oplysninger omkring disse, skal du kontakte ejeren af disse ledninger. Hvem ejeren er, kan du få oplyst af MES NET A/S på 44 22 77 77

 

 

 

 

Kontakt os via formular

Feltet Navn skal udfyldes
Feltet E-mail skal udfyldes , i formatet email@firmanavn.dk
Feltet Emne skal udfyldes
Feltet Besked skal udfyldes