MES NET

Respektafstande

 

Den rette afstand til MES NETs elkabler

Hvis du skal arbejde i nærheden af et af vores forsyningsanlæg, er der nogle regler vi beder dig overholde. Dette er regler, som vi har skabt for DIN sikkerhed, samt for at sikre et stabilt elforsyningsnet.

Elkabler

Først og fremmest anbefaler vi altid, at du spørger os, før du udfører gravearbejde. Vi anviser hellere end gerne, hvor vores elnet er lagt i forhold til, hvor du planlægger at grave. Du kan læse mere om ledningsoplysninger og anvisning af ledninger via nedenstående link:

Ledningsoplysninger 

Når du har fået de nødvendige ledningsoplysninger kan du påbegynde dit gravearbejde. Det er vigtigt, du holder en respektafstand på 1 meter til elkablerne.Hvis du støder på advarselsbånd eller afdækningsmateriale inden for respektafstanden, skal du stoppe med at grave. Derefter skal du kontakte os på 44 22 77 77, Så vil vi hjælpe dig.

 0,4 kV kabler (lavspænding)

Ved lavspændingskabler er respektafstanden 1 meter. Vores 0,4 kV kabler har kun skitseret på planerne, hvorved vi kun angiver hvilken vejside kablerne ligger i. Disse kabler har en kabeldybde der variere fra 0,4 meter til 1,0 meter. Man må dog forvente, at terrænet kan have ændret på denne dybde. 

10 kV kabler (Mellemspænding)

Mellemspændingskablerne kræver en respekt afstand på 1 meter. 10 kV kablerne har vi indmålt med GPS. Vores 10 kV-kabler ligger i en dybde der variere fra 0,5 il 1,2 meter. Her gælder det ligeledes, at terrænændringer kan have påvirket denne dybde.

60 KV KABLER (højSPÆNDING)

Højspændingskablerne kræver en respekt afstand på 3 meter. 60 kV kablerne har vi indmålt med GPS. Vores 60 kV-kabler ligger i en dybde der variere fra 1 il 1,3 meter. Her gælder det ligeledes, at terrænændringer kan have påvirket denne dybde.

stikledninger

Din stikledning ejes af dig. Derfor er det også dit ansvar at vedligeholde samt kende den præcise placering af denne. Hvis du ikke kender placeringen, kan vi mod betaling (timeforbrug) komme og finde den for dig.

Hvis respektafstanden ikke kan overholdes

Skal du kontakte os på 44 22 77 77. Så vil vi hjælpe dig med din problemstilling.

Hvis uheldet er ude - kontakt MES NET

Vi skal vide, hvis du er kommet til at ramme et af vores kabler. Kontakt os på 44 22 77 77 med følgende oplysninger:

1. Hvor er uheldet sket?

2. Hvad er der sket og skal vi afbryde strømmen?

3. Navn, adresse, telefonnummer og ved virksomheder et cvr nummer.

Pas på ledninger og livet

Du kan læse mere om respektafstande i brochuren: "Pas på ledninger og livet". 

Brochuren kan du downloade her

Kontakt os via formular

Feltet Navn skal udfyldes
Feltet E-mail skal udfyldes , i formatet email@firmanavn.dk
Feltet Emne skal udfyldes
Feltet Besked skal udfyldes