MES NET

Strømafbrydelse

 

Hvad gør du ved en strømafbrydelse?

Hvis din strøm er gået, skal du kontakte din elleverandør. Du kan finde din elleverandør på din seneste elregning eller ved at gå ind på www.eloverblik.dk.

Før du kontakter dem, er der nogle ting du selv kan tjekke.

Tjek dit HFI/HPFI-Relæ

1. Gå ud og se om din HFI/HPFI-afbryder er slået fra. Hvis dette er tilfældet, kan det være en fejl i din egen elinstallation. Hvis dette ikke er tilfældet, gå da videre til "hvis det ikke er dit HFI/HPFI-relæ"

2. Slå derfor alle dine gruppeafbrydere/sikringsautomater fra ved at vippe kontakterne ned.

2. Dernæst skal du slå HFI/HPFI-afbryderen til.

3. Slå nu gruppeafbryderen/sikringsautomaterne til én efter én. Når strømmen går igen har du fundet gruppen med fejl. 

4. Sluk alle stikkontakter i den gruppe, hvor der er fejl. Det bør stå på dine gruppeafbrydere/ sikringsautomater, hvilke grupper der hører til boligens forskellige rum og funktioner.

5. Slå HFI/HPFI-afbryderen til igen.

6. Nu skal du slå den gruppeafbryder til, hvor du har sporet fejlen. 

7. Tænd for alle stikkontakter og alle dine el-apparater, der er tilkoblet den pågældende gruppe, én efter én. Når strømmen går, har du identificeret fejlkilden. 

8. Udskift den afbryder eller det apparat, der viser sig at være årsag til afbrydelsen.

9. Findes fejlen i selve elinstallationen skal du få en elinstallatør til at løse problemet. 

Hvis det ikke er dit HFI/HPFI-relæ

Hvis det ikke er din egen elinstallation, der er problemet, kan det skyldes en fejl i vores elnet. I sådan et tilfælde er fremgangs metoden følgende:

1. Tjek om der er strøm til elmåleren. L1, L2, L3 skal være vist i displayet.

2. Tjek om gadelamperne er tændt

3. Tjek om dine naboer har lys. Hvis der er andre end dig som mangler strøm, er der tale om en decideret strømafbrydelse. I dette tilfælde skal du kontakte din elleverandør. De vil hjælpe dig videre. 

 

 

 

Kontakt os via formular

Feltet Navn skal udfyldes
Feltet E-mail skal udfyldes , i formatet email@firmanavn.dk
Feltet Emne skal udfyldes
Feltet Besked skal udfyldes