MES NET

Tilmeld installation

 

tilmelding af tilslutninger til mes net A/S

Når der skal oprettes nye installationer eller ændres i eksisterende, skal den autoriserede elinstallatør tilmelde det til MES Net A/S gennem det fælles system på installationsblanket.dk.

hvilke ændringer kræver tilmelding?

Der skal laves en tilmelding via installationsblanket.dk inden, man påbegynder arbejdet på følgende typer installationer:

EFTER 1. APRIL 2016 SKAL NYE INSTALLATIONER VÆLGE ELLEVERANDØR

Den 1. april kom der nye regler på elmarkedet.
De nye regler betyder, at det er kundens elleverandør som skal opkræve betaling for elforbrug, abonnement og eventuelle gebyrer hos kunden. Den nye fordeling af opgaver får betydning ved tilslutning af nye installationer.

Som netselskab kan vi ikke udlevere eller opsætte en elmåler på en ny installation uden at kunden har indgået en aftale med en elleverandør.

Det er derfor vigtig af installatøren gør kunden opmærksom på dette.

I forbindelse med tilmeldingen vil det være en stor fordel hvis kundens email adresse bliver oplyst på tilmeldingen, da vi kan sende kunden information om sit nye aftagenummer hurtigere end med traditionel brevpost og dermed fremskynde processen.

Tilslutningspriser

Du finder priserne for nytilslutning og udvidelser under priser på hjemmesiden

HVEM ER MIT NETSELSKAB?

Er du i tvivl om, hvem dit netselskab er, kan du se et kort over netselskaber i Danmark på Dansk energis kort 

 

Kontakt os via formular

Feltet Navn skal udfyldes
Feltet E-mail skal udfyldes , i formatet email@firmanavn.dk
Feltet Emne skal udfyldes
Feltet Besked skal udfyldes