MES NET

Priser

 

nettariffer og netabonementer EFTER FUSION 

Som en naturlig følge af fusionen mellem MES NET A/S og RAH NET A/S er priserne tilpasset i det nye netselskab RAH NET A/S.
De nye priser er indmeldt til Energistyrelsen, den overordnede myndighed for godkendelse af priser for elnet selskaber i Danmark, og vil blive offentliggjort når de er blevet godkendt af styrelsen.

Priserne på nedenstående prisblad er derfor gældende indtil nye offentliggøres.

MES Net A/S ved RAH NET A/S NETTARIFFER OG NETABONnEMENTER

MES Net A/S ved RAH Net A/S opkræver nedenstående tariffer og abonnementer gennem din elleverandør.
Det betyder, at du ikke modtager en opkrævning direkte fra os, men at de enkelte beløb vil fremgå af den elregning du modtager fra den elleverandør du selv har valgt. De i nedenstående link oplyste priser er for kunder i det tidligere MES Net A/S gældende fra 1. juni 2018.  

Prisblad, nettarif og netabonnement - gældende fra 1. juni 2018

mes net a/s standard gebyrer

Nogle af gebyrene på oversigten opkræves direkte hos dig af MES Net A/S, andre bliver opkrævet på din elregning fra din elleverandør.
Det fremgår af oversigten hvilke gebyrer du bliver opkrævet direkte af MES Net A/S og hvilke der bliver opkrævet gennem din elleverandør.

Gebyroversigt, standard gebyrer - gældende fra 1. januar 2018

priser for tilslutning til mes net a/s

Når man ønsker at blive tilsluttet MES Net A/S, skal man betale et tilslutningsbidrag, som svarer til det ønskede leveringsomfang.

Læs mere om betingelser og priser for tilslutning af installationer


Alle ovenstående priser er indberettet til og taget til efterretning af Energitilsynet

 

 

Kontakt os via formular

Feltet Navn skal udfyldes
Feltet E-mail skal udfyldes , i formatet email@firmanavn.dk
Feltet Emne skal udfyldes
Feltet Besked skal udfyldes