MES NET

Nyheder

 
SMS tilmelding - 15-01-2018

Det er nu blevet muligt at tilmelde sig vores SMS service, så du kan få advisering ved afbrydelser og forstyrrelser i elnettet.

Du tilmelder dit mobilnummer og din adresse på SMS tilmelding

Juleferie hos MES - 22-12-2017

Vi vil ønske alle vores netkunder en rigtigt god jul og et godt nytår - med tak for 2017.

 

Mellem jul og nytår er bemandingen på kontorene begrænset, de som er på arbejde vil naturligvis gøre alt for at sikre forsyningen til hele området!

 

Skulle du opleve problemer med forsyningen kan vores driftsvagt, som altid, træffes på telefon 44227777

 

 

Stormen Ingolf - 29-10-2017

 

På grund af stormen har vi for øjeblikket store problemer med forsyningen. 
Blandt andet er strømmen væk i Thyregod.

Problemerne er på vores 60 kV højspændingsnet, hvor vi på grund af vejret må omkoble manuelt, hvilket er svært i stormen.

Opdatering kl 06:30
 
Jeg har fået oplyst fra driftsvagten at der igen er spænding på vores net og at alle derfor burde have fået strøm igen

 

Udlevering af måler - 10-05-2017

Udlevering af måler til diverse sommermarkeder og fester

Du skal være i god tid med din tilmeldingsblanket, når du skal have udleveret din måler. MES NET A/S går imod en tid med sommerferie og dermed færre ressourcer. Vi har derfor brug for ekstra behandlingstid, når du skal have oprette og udleveret en måler. Du skal som installatør eller festarrangør have det for øje, når du skal lægge en plan for byfesten eller sommermarkedet.

Du kan udfylde tilmeldingsblanketten på installationsblanket.dk.

 

 

Pressemeddelelse - 04-05-2017

Fusion mellem MES NET A/S og RAH Net A/S

De to energikoncerner RAH med hovedsæde i Ringkøbing og MES med hovedsæde i Brande har indgået aftale om at fusionere de to koncerners netselskaber.

Det fælles netselskab vil, efter fusionen af RAH Net A/S og MES Net A/S, have ca. 51.000 netkunder og vil gennem stordriftsfordele, styrkelse af de faglige kompetencemiljøer og en sund økonomi være til glæde for både netkunderne, men også for medarbejderne i det der med fusionen også i fremtiden vil være interessante og gode jobmuligheder. Hertil vil selskabet stå rigtig godt rustet til den fremtidige regulering af netselskaber. Netselskabet vil en tid frem stadig bære navnet RAH Net A/S, hvorefter der vil blive fundet et passende nyt navn og logo. Poul Hjulmand (bestyrelsesformand i RAH) og Svend Mathiassen (bestyrelsesformand for MES) udtaler samstemmende:

”Det er vigtigt for os at gøre det godt for vores ejere, der også er vores kunder. Med fusionen har vi fortsat et stærkt andelsejerskab, vi kan skære omkostninger, og vi kan skabe interessante arbejdspladser, der gavner os alle lokalt”

MES A.m.b.a. vil herefter eje 32% i RAH Net A/S, mens RAH A.m.b.a. vil eje 68% af selskaberne. De to fælles selskaber vil få Jacob Møller (RAH) som direktør og en bestyrelse, hvor RAH udpeger 3 og MES 2 medlemmer.

Yderligere spørgsmål kan rettes Bestyrelsesformand i MES Svend Mathiasen, mail.: svend.mathiasen@mvb.net og/eller Adm. direktør i RAH, Jacob Møller, +45 9732 1455 mail.: jm@rah.dk